O festivale 2015

V rámci festivalu Eurokontext.sk 2015 si môžu diváci zakúpiť v pokladniciach Slovenského národného divadla tzv. festivalovú kartu.

Cena karty je 10 eur, pričom jej platnosť sa vzťahuje na všetky predstavenia uvedené v rámci festivalu Eurokontext.sk, teda na predstavenia hosťujúcich súborov, ako aj na repertoárové predstavenia Činohry SND.

Držiteľ karty na základe jej predloženia v pokladnici SND má nárok na 20 % zľavu zo vstupenky. Zľavu je možné uplatniť si výlučne na jednu vstupenku na každé predstavenie.

  • karta je vydaná na meno a je neprenosná. Jej majiteľ je povinný ju ukázať pri vstupe do sály spolu so zakúpenou vstupenkou.
  • Karta umožňuje taktiež bezplatný vstup na sprievodné podujatia festivalu na základe dostupnosti kapacity.