Aktuality 2015

24.4.2015 13:10

Roman Polák pozýva na festival Eurokontext.sk

Téma tohtoročného festivalu Eurokontext.sk je múr. Nielen ten Berlínsky, ale aj všetky múry, ktoré rozdeľujú dnešnú spoločnosť a ktoré vytvárajú nedorozumenia, mnohokrát i agresivitu a krutosť. Hoci Berlínsky múr už nestojí, múry nepochopenia staviame ďalej. Nielen u nás na Slovensku, ale aj v celej Európe. A stále existuje i akýsi neviditeľný múr medzi východnou a západnou Európou – aj v rámci Európskej únie. Medzinárodný divadelný festival SND Eurokontext.sk má prostredníctvom 13 festivalových inscenácií z deviatich krajín ambíciu tieto neviditeľné múry búrať.

Pozývame divadlá z krajín, ktoré spája podobný historický kontext, spoločenské pohyby a najmä skúsenosť z premien režimov – z totalitárneho na demokratický. Skúsenosti z tohto pohybu z najrôznejších pohľadov – či už s kultúrnou politikou, divadlom ako živnou pôdou politických zmien v krajine, umelcov ako elity národa, hodnotou kultúry a umenia v kapitalistickom svete – veľmi rôznorodou a osobitou formou zobrazia jednotlivé inscenácie. Budú to však aj úvahy nad dosahom týchto zmien a ich pretavením do života bežných občanov.

Súčasný svet je plný konfliktných situácií, komunít, ktoré sú presvedčené o svojej pravde a vnucujú ju druhým. Veríme, že festivalové inscenácie vytvoria až katarzný pocit pre divákov a sprostredkujú ťažiskové témy európskych národov dôb minulých aj dnešných.

Napríklad vývoj na Ukrajine, hlavne konflikt s Ruskom, nás prirodzene znepokojuje a znovu otvára Pandorinu skrinku agresivity, sklony ovládať iných – silou zbraní i silou zákulisnej politiky. Zoznámiť sa s autentickými zážitkami ľudí z Majdanu na našej divadelnej scéne nám môže pomôcť pochopiť tento historický zlom, ktorý sa odohrával v susednej krajine.

A tak ako slovenskí divadelníci vytvárali v novembri ´89 priestor na spoločenskú diskusiu a zmenu z autoritatívneho režimu na demokratický, tak máme teraz príležitosť na doskách SND privítať divadlo, ktoré je v podobnej situácii.

Slovenské národné divadlo, divadlo z centra strednej Európy, sa tak počas ôsmich festivalových dní stane platformou konfrontácie aj reflexie – umeleckej, politickej i spoločenskej – strednej, východnej aj západnej Európy. Platformou stretnutia kultúr s rôznymi divadelnými formami, myslením a poetikou.

 

Pozývame vás na Eurokontext.sk!

Riaditeľ Činohry SND Roman Polák